Kysten

Det er grundejerforeningerne Ore Strandpark og nabogrundejerforeningen Kongsnæsgård, der ejer strandgrundene ved Ore Strand. 

Kysten er fra naturen med lidt skrænt og græs ned til vandet – ikke det ideelle udflugtsmål.

Grundejerneforeningerne forsyner hvert forår i forbindelse med opsætning af badebroer et lille stykke af stranden med lidt sand.

Ved badebroerne er der opsat bænke. Bro og bænke er private, beregnet for foreningernes medlemmer.

Billeder fra Ore Strandparks strand

Billederne er vist fra øst mod vest

Billeder fra Kongsnæs strand

Billederne er vist fra vest mod øst